Kontakt

Mirko Golob

Kuzmičeva ulica 12, Pobrežje

2000 Maribor

Slovenija

Gmail: taubagolob@gmail.com

Mobilni telefon: 030 731 598